Velkommen til Totenbær

Du finner oss på Lie eller Sivesind mellom, som er det opprinnelige navnet på gården. Gårdens historie er kjent tilbake til rundt 1870, og det eldste våningshuset skriver seg tilbake til 1895. Gården har vært i familiens eie siden 1957, og i dag er vi andre generasjons bønder på Lie. Produksjonen er i all vesentlighet jordbær med noe korn for vekstskifte.

Vi dyrker jordbær på friland på et areal på rundt 120 da der vi har sortene Korona, Polka, Salsa, Florence og Malwina. Vi har derfor sorter med både ulik modningstid og egenskaper.

Nærmere beskrivelse av hver enkelt sort finnes under fanen jordbærsorter.

Vi kan kontaktes på telefon 45603640 og 45635447 シ

 Neste side: Jordbærsorter